1 Петрово. Chapter 5

1 И така, старейшините, които са между вас, увещавам аз, който също съм старейшина и свидетел на страданията на Христос, и участник на славата, която има да се яви:
2 пасете Божието стадо, което е между вас; надзиравайте го не по принуда, а с добра воля, като за Бога, нито за гнусна печалба, а с усърдие,
3 нито като че ли сте господари над онези, които са ви поверени, а като сте пример на стадото.
4 И когато се яви Пастироначалникът, ще получите венеца на славата, който не повяхва.
5 Така и вие, по-младите, се покорявайте на старейшините. Да! А всички се облечете със смирение, като се покорявате един на друг, защото „Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат.“
6 И така, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно,
7 и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.
8 Бъдете трезви, бъдете бдителни, защото вашият противник, дяволът, обикаля като ревящ лъв и търси кого да погълне.
9 Съпротивете му се, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братството ви в света.
10 А Бог на всяка благодат, който ви е призовал за Своята вечна слава в Христос (Иисус), да ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими, след като пострадате малко.
11 На Него да бъде господството до вечни векове. Амин.
12 Чрез Сила, верния брат, както мисля, ви писах накъсо, като ви насърчавам и заявявам, че това е истинската Божия благодат, в която вие стоите.
13 Поздравява ви и избраната заедно с вас църква във Вавилон, а също и синът ми Марк.
14 Поздравете се един друг с целувка на любов. Мир на всички вас, които сте в Христос. Амин.