1 Тимотей. Chapter 2

1 И така, напътствам преди всичко да се отправят молби, молитви, искания, благодарения за всички хора,
2 за царе и за всички, които са на власт, за да водим тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност.
3 Защото това е добро и угодно пред Бога, нашия Спасител,
4 който иска да се спасят всичките хора и да дойдат до познаването на истината.
5 Защото има само един Бог и един Посредник между Бога и хората – Човекът Христос Иисус,
6 който, като свидетелство за това, на определеното Си време даде Себе Си откуп за всички;
7 за което аз бях поставен проповедник и апостол – говоря истината в Христос, не лъжа – учител на езичниците във вяра и истина.
8 И така, искам мъжете да се молят на всяко място, като издигат свети ръце без гняв и съмнения.
9 Така и жените да украсяват себе си с достойно държание, със скромност и целомъдрие, а не с плетене на косата или злато, или бисери, или скъпи дрехи,
10 а с добри дела, както прилича на жени, които изповядват страх от Бога.
11 Жената да се учи мълчаливо, с пълно подчинение.
12 А на жената не позволявам да поучава, нито да владее над мъжа, а да бъде мълчалива.
13 Защото първо Адам бе създаден, а после Ева.
14 И Адам не беше измамен, а жената беше измамена и падна в престъпление.
15 Но тя ще се спаси чрез раждане на деца, ако останат във вяра и любов, и святост, с целомъдрие.