Ефесяни. Chapter 4

1 И така, аз, затворникът в Господа, ви моля да живеете достойно за званието, на което бяхте призовани,
2 със съвършено смирение и кротост, и дълготърпение, като си претърпявате един на друг с любов
3 и се стараете да запазите единството на Духа във връзката на мира.
4 Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на вашето звание;
5 един Господ, една вяра, едно кръщение,
6 един Бог и Отец на всички, който е над всички, чрез всички и във всички.
7 А на всеки от нас се даде благодат според мярката на Христовия дар.
8 Затова казва: ?Като се изкачи на високо, плени плен и даде дарове на хората.“
9 А това ?изкачи“ какво друго значи, освен че (първо) слезе в по-долните части на земята?
10 Този, който слезе, е Същият, който и възлезе над всички небеса, за да изпълни всичко.
11 И Той даде едни да бъдат апостоли, други – пророци, други – благовестители, а други – пастири и учители
12 с цел да се усъвършенстват светиите за делото на служението, за изграждането на Христовото тяло,
13 докато ние всички достигнем в единството на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота,
14 за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на някое учение, по човешка измама, в лукавство, по хитро измислени заблуди,
15 а като сме истинни в любов, да пораснем по всичко към Него, който е главата, Христос,
16 от когото цялото тяло, сглобено и свързано чрез службата на всяка става, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растежа на тялото за неговото изграждане в любовта.
17 И така, това казвам и заявявам в Господа: да не живеете вече така, както живеят езичниците – по своя суетен ум,
18 помрачени в разума и отчуждени от Божия живот поради невежеството, което е в тях, и поради закоравяването на тяхното сърце,
19 които, изгубили всякакво чувство, са се предали на разпътство, за да вършат ненаситно всякаква нечистота.
20 Но вие не така сте познали Христос;
21 ако наистина сте Го чули и сте научени в Него, както е истината в Иисус,
22 че, що се отнася до предишното ви поведение, вие сте съблекли стария човек, който тлее в измамните страсти,
23 и бивате обновявани в духа на своя ум,
24 и сте облекли новия човек, създаден по образа на Бога в истинска правда и святост.
25 Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина; защото ние сме части един на друг.
26 Гневете се, но не съгрешавайте, слънцето да не залезе в разгневяването ви;
27 и не давайте място на дявола.
28 Който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си доброто, за да има да отдели и за този, който има нужда.
29 Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а само онова, което е добро за изграждане според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат.
30 И не наскърбявайте Светия Божи Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението.
31 Нека всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула заедно с всяка злоба да се махнат от вас;
32 и бъдете благи един към друг, милостиви; прощавайте си един на друг, също както и Бог в Христос е простил на вас.