Ефесяни. Chapter 6

1 Деца, покорявайте се на родителите си в Господа, защото това е правилно.
2 ?Почитай баща си и майка си“ – което е първата заповед с обещание –
3 ?за да ти бъде добре и да живееш много години на земята.“
4 И вие, бащи, не дразнете децата си, а ги възпитавайте в Господното възпитание и наставление.
5 Слуги, покорявайте се на земните си господари със страх и трепет, с простота на сърцето си, като на Христос;
6 не само за пред очи, като че угаждате на хора, а като Христови слуги, изпълняващи от душа Божията воля;
7 и служете с добра воля, като на Господа, а не като на хора,
8 като знаете, че всеки, каквото добро направи, това ще получи от Господа – бил той роб или свободен.
9 И вие, господари, правете същото на тях, като се въздържате от заплашване, като знаете, че и вашият, и техният Господар е Един и Същ на небесата и в Него няма пристрастие.
10 Най-накрая, братя мои, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество.
11 Облечете се в пълното Божие въоръжение, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.
12 Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните владетели на мрака на този свят, срещу духовете на злото в небесните места.
13 Затова вземете пълното Божие въоръжение, за да можете да противостоите в злия ден и като победите, да устоите.
14 И така, стойте препасани с истина през кръста си и облечени в бронения нагръдник на правдата,
15 и с краката си обути с готовност за проповядване на благовестието на мира.
16 А освен всичко това, вземете щита на вярата, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на лукавия.
17 Вземете също шлема на спасението и меча на Духа, който е Божието слово.
18 Молете се в Духа по всяко време с всякаква молитва и молба, бодърствайте с неуморно постоянство и молби за всички светии
19 и за мен, за да ми се даде слово, когато отворя устата си, с дръзновение да известявам тайната на благовестието,
20 за което съм посланик в окови, така че да говоря за него дръзновено, както подобава да говоря.
21 Но за да знаете и вие за моите работи и как съм, Тихик, моят възлюбен брат и верен служител в Господа, ще ви каже всичко,
22 когото изпратих до вас точно с тази цел – за да узнаете нашето състояние и той да утеши сърцата ви.
23 Мир на братята и любов с вяра от Бог Отец и Господ Иисус Христос.
24 Благодатта да бъде с всички, които неизменно любят нашия Господ Иисус Христос. (Амин.)